Find your optimum met de Flowfirm Optimum PRO6® Methode

Een integrale aanpak. Alle facetten onder controle.
De verschillende processen in een productiebedrijf grijpen steeds meer in elkaar. Van de inname en opslag van ingrediënten tot en met het verpakkingsproces. Om te voorkomen dat elke nieuwe oplossing elders in het productieproces nieuwe problemen veroorzaakt, is een integrale benadering van het complete proces nodig. Wij bereiken een optimaal resultaat met onze unieke aanpak: de Optimum PRO6® Methode.

De Optimum PRO6® Methode.
Deze integrale aanpak komt er op neer dat we bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken of verbeteringen rekening houden met de zes meetbare variabelen die de totale productieprestatie definiëren: Veiligheid, Kwaliteit, Efficiency, Capaciteit, Duurzaamheid en Onderhoud. Al deze variabelen hangen samen. Het is de kunst om ze zodanig op elkaar af te stemmen dat een optimaal resultaat wordt bereikt. Met de Optimum PRO6® Methode zorgen we dat u continu op de hoogte bent van alle deelfacetten, zodat u zorgvuldig uw strategische beslissingen kunt maken. We lichten de PRO6® dimensies toe.

Onderhoud Veiligheid Productkwaliteit Efficiency Productcapaciteit Energie, duurzaamheid, MVO

1. Veiligheid
Voldoen al uw installaties aan de meest actuele veiligheidsnormen? Wij maken een analyse met een heldere evaluatie. Mochten er tekortkomingen zijn, dan kunnen we u helpen met een plan van aanpak om deze op te lossen, daarbij natuurlijk rekening houdend met de andere vijf procesfacetten. We maken een implementatieplan en kunnen dit desgewenst ook voor u in de praktijk brengen met uw eigen en/of onze mensen.

2. Productkwaliteit
De kwaliteit van de processen en die van het eindproduct hangen sterk samen. Samen met u kijken we naar mogelijke verbeterpunten in hygiëne en voedselveiligheid. Zo controleren we het hygiënisch ontwerp van uw proceslijn en de kwaliteit en integriteit van uw product in alle fasen van het proces. Wij kunnen dit doen bij een bestaande proceslijn, maar ook meedenken over alle kwaliteitscriteria bij ontwerp en bouw van een nieuwe productielijn, inclusief de validatie van de proceslijn bij oplevering.

3. Efficiency
Door in kaart te brengen hoe de productielijn presteert in relatie tot de potentiële capaciteit krijgen we helder waar nog winst te boeken valt. Wij signaleren bijvoorbeeld regelmatig terugkerende storingen, of onnodig tijdverlies tijdens het omstellen of reinigen, waardoor de optimale capaciteit niet gehaald wordt. Is de bottle neck eenmaal geïdentificeerd, dan kan het probleem aangepakt en opgelost worden, met niet zelden een substantiële winst in efficiency. U gaat méér produceren met dezelfde technische middelen.

4. Productcapaciteit
U wilt zo veel mogelijk produceren tegen de laagst mogelijke kosten. Wij gaan voor u op zoek naar mogelijke proces- en technologische verbeteringen voor verhogen van de productie-volumes zonder negatieve impact op de kwaliteit. We kunnen bijvoorbeeld capaciteitsbeperkende componenten vervangen, de condities tijdens productie, reiniging en start/stop verbeteren of de procesbesturing optimaliseren. Doel: ‘first time right’ productie, lagere kosten en meer winst.

5. Duurzaamheid
Iedereen wil het liefst duurzaam produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar veel ondernemers zien op tegen de kosten. Zij realiseren zich niet dat duurzaamheid vaak niks kost of zelfs geld oplevert! Het gaat immers om het ontwerpen van ‘lean’ processen met zo min mogelijk verspilling. Denk aan het reduceren van afvalstromen, water- en energiegebruik, chemieverbruik en uw CO2 uitstoot. Samen kijken wij naar de kansen om proceswarmte te hergebruiken en mogelijkheden om winst te boeken met liefst positief effect op uw kwaliteit en capaciteit.

6. Onderhoud
Een strategische benadering van maintenance is een effectieve manier om uw winstgevendheid te verbeteren. Samen met u en uw technische teams kijken we naar de Total Cost of Ownership en de Total Lifecycle Benefits van uw kapitaalgoederen. Indien nodig brengen wij uw bestaande installaties via 3D tekeningen in kaart. Ook door standaardisatie en het beperken van het aantal reserveonderdelen (intelligent inkopen en voorraadbeheer) valt winst te boeken. We brengen zo de onderhoudskosten terug en verhogen de capaciteit zonder enig extra risico op storingen.

Bij alles wat we ontwikkelen en implementeren stemmen we zes meetbare Procespijlers zodanig op elkaar af dat een procesoptimum wordt bereikt.