Process Solutions

Integraal design en denken 

Flowfirm Process Solutions is een proces specialist in de Food & Pharma industrie. Van de analyse van uw wensen en eisen, tot aan de service en onderhoud van de opgeleverde productielijn. We stemmen af op de allerhoogste normen en we brengen uw uitdagingen en ambities op 6 procesdimensies samen in één integrale oplossing die u in staat stelt om uw productieprestatie te verbeteren en beter te laten renderen.

Flowfirm Process Solutions bestrijkt het hele veld van advisering, engineering, ontwerpen (2D en 3D), projectmanagement, het leveren, installeren t/m de ingebruikname. Of het nu gaat om een aanpassing van een productie-installatie of een nieuwe productielijn. Voor elektro en automatisering werken we samen met onze partners of met uw gewenste leverancier(s).

Van idee tot en met oplevering, in elke fase van uw project kan Flowfirm Process Solutions iets voor u betekenen.

1) In de intiatiefase ondersteunen we u op het gebied procestechnologie en engineering op basis van onze brede kennis en ervaring op dit vlak. 

2) In de ontwikkelfase helpen we u om met het opstellen van SMART doelstellingen en het uitwerken van de technische en financiële haalbaarheid in de ontwikkelingsfase, waaruit de haalbaarheid moet blijken.

3) In de aanvraagfase helpen we u met het maken van technische en commerciële specificaties op basis waarvan offertes van leveranciers kunnen worden aangevraagd en vervolgens een investeringsgoedkeuring kan worden aangevraagd en leveren we u ook graag de offerte.

4) In de implementatiefase van het project kunnen we de proceslijn of modificatie compleet leveren, installeren en in gebruik nemen, waarbij we onder andere het projectmanagement en de validatie uitvoeren. 

Integrale aanpak

U legt ons uw uitdaging, probleem of vraagstuk voor. Rekening houdend met uw eisen en wensen zoeken we naar de oplossing waar u naar op zoek bent, waar nodig of gewenst in een gezamenlijk ontwikkelingstraject. Wij adviseren uw graag bij uw vraagstuk, maar leveren ook graag de benodigde pre- en detail-engineering, maar kunnen u ook de complete oplossing leveren.

Deze integrale aanpak komt er op neer dat we bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken of verbeteringen rekening houden met de zes meetbare variabelen die de totale productieprestatie definiëren: Veiligheid, Kwaliteit, Efficiency, Capaciteit, Duurzaamheid en Onderhoud. Al deze variabelen hangen samen. Het is de kunst om ze zodanig op elkaar af te stemmen dat een optimaal resultaat wordt bereikt. Met de Optimum PRO6® Methode zorgen we dat u continu op de hoogte bent van alle deelfacetten, zodat u zorgvuldig uw strategische beslissingen kunt maken.